Msza z modlitwą o uzdrowienie

13 czerwca w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odbyła się Msza Święta z modlitwa o uzdrowienie, której przewodniczył ks. Piotr.
Usłyszeliśmy, że Jezus jest Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Dał samego siebie, aby każdy miał pełnię życia. Każda chwila Jego życia była składaniem Ojcu ofiary z samego siebie. Teraz daje nam możliwość włączenia swojego życia w Jego Ofiarę. Przez chrzest mamy udział w kapłaństwie Chrystusa. Możemy razem z Nim poświęcać siebie samych na chwałę Boga, dla pożytku innych i własnego uświęcenia. Po Mszy nastąpił egzorcyzm wody, oleju i soli.
W modlitwie przed Najświętszym Sakramencie dziękowaliśmy Bogu za wszystkich kapłanów, których nam dał. Prosiliśmy Ducha Św. o prowadzenie, aby każde wypowiedziane słowo było na Jego chwałę.
Modlitwę zakończyliśmy błogosławieństwem.

Dodany przez Parafia