Krzyż dający nadzieję – odpust św. Krzyża

Wrzesień jest szczególnym miesiącem w naszej parafii. Jest to czas, w którym przeżywamy aż trzy odpusty parafialne. Główny odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się 14 września. Tego dnia jako wspólnota stanęliśmy pod naszym parafialnym krzyżem. Dziękowaliśmy za Chrystusową ofiarę oraz zanosiliśmy intencje parafii.Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył bp Ryszard Kasyna. Biskup pelpliński w homilii powiedział, że Bóg powołał i stworzył człowieka do wielkości.

„Bóg stworzył nas do światła, do wyżyn, do nieba, a nie do Ziemi. Nie do materii. Idąc po drodze powinniśmy patrzeć wysoko”.

W końcowej części homilii hierarcha zachęcał, abyśmy na naszą codzienność patrzyli przez krzyż na Golgocie.

Starajmy się spoglądać na nasze życie, trudności, cierpienia w duchu Jezusowego krzyża, który nie zatrzymuje nas przy cierpieniu, ale daje nam zawsze nadzieję i prowadzi do zmartwychwstania

Dodany przez Parafia