Wspomnienie św. Mikołaja #Roraty2019

W piątek, 6 grudnia podczas Mszy św. roratniej naszą parafię odwiedził św. Mikołaj – biskup.. Przybysz z dalekiego kraju odwiedził wszystkie dzieci i obdarował słodkim upominkiem. Święty Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane mu legendą uczynki (m.in. cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w mitrze i pastorałem. Niech wzór świętego przypomina nam, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.

Fot. Wiktoria Kowalkowska

Mikołaj Krzemiński

Zdjęcia na Facebooku: https://tiny.pl/tkj88

Dodany przez Parafia