VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020 r.

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom. 

3. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na remont naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

4. Dzisiaj po Mszy św. Dar Serca.

5. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby ś.p.: Ireny Witkowskiej, Jadwigi Appa, Marii Struczyńskiej, Bronisława Domachowskiego, Heleny Kitowskiej, Jolanty Bojanka, a we wtorek odbędzie się pogrzeb Władysława Sojka. Wieczny odpoczynek…

6. Młodzieżowy Trzeci Piątek Miesiąca odbędzie się 21 lutego o godzinie 20:00 w kościele szkolnym.

7. Odnowa w Duchu Świętym organizuje pielgrzymkę do Medjugorie. Więcej szczegółów na: http://www.fara.tczew.pl/pielgrzymka-do-medjugorie/

Dodany przez Parafia