Nowe oświetlenie w prezbiterium

W ostatnim czasie odbyła się modernizacja oświetlenia prezbiterium w farze. Zdemontowane zostały stare reflektory, zainstalowano nowe, które doświetlają nam lepiej przestrzeń prezbiterium; ołtarz, ambonę, tabernakulum, obrazy. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na utrzymanie naszych staromiejskich świątyń.

Dodany przez Parafia