Komunikat Księdza Kapelana „Szpitali Tczewskich”

Ksiądz Kapelan informuje, że jest cały czas do dyspozycji chorych, ich rodzin i personelu w ramach posługi w Szpitalach Tczewskich. Numer kontaktowy to 797474604 

Ksiądz Kapelan jednocześnie przypomina, że sakrament namaszczenia chorych nie jest „ostatnim namaszczeniem”, lecz sakramentem uzdrowienia, który ma umocnić chorego w obliczu lęku i obaw. Szczególny dar Ducha Świętego i zjednoczenie z męką Chrystusa mają zapewnić obecność Boga przy chorym i bożą opiekę w cierpieniu (KKK 1520-1523). Ksiądz Kapelan zachęca zatem, aby w rodzinach i innych wspólnotach zmienić spojrzenie na ten sakrament uzdrowienia. Ksiądz Kapelan zachęca także, aby w ramach odwiedzin chorych w szpitalu, pójść pomodlić się do kaplicy szpitalnej w której znajduje się Najświętszy Sakrament. Zachęca również chętnych, aby zaangażować się w wolontariat w szpitalu. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy będą nam pomagać w organizacji rozmaitych spotkań i wspierać duchowo chorych.

Dodany przez Parafia