Różaniec w ich rękach jest umocnieniem nadziei – Żywy Różaniec

Niedawno odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty Żywego Różańca, która działa przy naszej parafii, a która liczy 260 osób, modlących się każdego dnia jedną dziesiątką Różańca. Wspólnota ta jest na co dzień prawie niewidoczna, ale stanowi niezwykłe narzędzie w walce ze złym duchem i orędownictwie w papieskich intencjach. Dzień wcześniej spotkały się zelatorki poszczególnych róż różańcowych żeby ustalić kwestie organizacyjne funkcjonowania wspólnoty.

Spotkania wszystkich członków odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy świętej w farze.

Mamy nadzieję, że znajdą się kolejne chętne osoby, by, poświęcając tylko kilka minut dziennie, dołączyć do tego pięknego dzieła.

  • Ks. Szymon Chamier Cieminski

Dodany przez Parafia