W Niedzielę Miłosierdzia Bożego transmisja Koronki

Zapraszamy jutro na transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego z tczewskiej fary. W kaplicy Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 pragniemy wspólnie uwielbiać Bożą Miłość i prosić o potrzebne łaski na naszą Ojczyznę i cały świat. Niech będzie to wołanie o zaprzestanie epidemii koronawirusa, o pokój na świecie i o pogłębienie naszej wiary, nadziei oraz miłości, abyśmy swoim czynem zmienili świat na lepszy. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.

(Dz. 699)

Transmisja:

W ten dzień rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę na cele charytatywne. Prośmy o miłosierdzie i bądźmy miłosierni.


Dodatkowo w niedzielę:

  • 12:30 – transmisja Mszy św.
  • 20:30 – Różaniec prowadzony przez Siostry Pasterki oraz księży z naszej parafii. Modlimy się w intencji zaprzestania epidemii, za chorych, zmarłych, personel medyczny, ludzi niosących pomoc, rządzących oraz o pokój na świecie.

Dodany przez Parafia