Fatima i Miłosierdzie Boże [artykuł]

XX wiek naznaczony ogromem nieszczęść, gdzie ludzkość doświadczyła rewolucji bolszewickiej, narodowego socjalizmu, dwóch wojen światowych, wielu konfliktów regionalnych, czas obozów koncentracyjnych, ekspansji komunizmu, ale też rozwoju technologicznego szczególnie na zachodzie, postępu materialnego.

Człowiek w tym materialnym pędzie zaczął odwracać się od Boga, lecz Stwórca nie zostawia swego stworzenia bez pomocy. W tym czasie Pan Bóg zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu. Posyłając Maryję, by w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli było objawienie Bożego Miłosierdzia, które w okresie międzywojennym stały się udziałem siostry Faustyny Kowalskiej.

Oba te cudowne wydarzenia, jak się okazuje są ze sobą mocno związane.

Trzeba zwrócić uwagę że zarówno Fatima jak  i duchowe przeżycia Siostry Faustyny nawiązują do wielkiej tradycji Kościoła, wiążącą Matkę Bożą z tajemnicą Miłosierdzia Bożego, nie przez przypadek nazywamy Maryję Matką Miłosierdzia. Święty Maksymilian Maria Kolbe utożsamiał misję Niepokalanej Dziewicy z Bożym Miłosierdziem. Maryja – mamusia jest narzędziem Miłosierdzia Bożego a nie sprawiedliwości. Bóg nas tak kocha, że dał nam Matkę, która chroni swoje dzieci przed karą Bożej sprawiedliwości. Bądź spokojny oddaj się cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej, to jest Niepokalanej, uczył wielki apostoł Matki Bożej, Święty Maksymilian Maria Kolbe. Maryja objawiła się w Fatimie, aby nam powiedzieć, że odejście od Boga jest przyczyną ogromnego kryzysu ludzkości i tylko pokuta i szczere nawrócenie są w stanie wyprowadzić dusze z tego błędnego kursu ku katastrofie ogólnoświatowej i w szerszej perspektywie uratować nas od wiecznego potępienia. 

OFIARUJĘ CI CIAŁO I KREW, DUSZĘ I BÓSTWO- podkreślamy raz jeszcze, Matka Boża posłana w 1917 roku z orędziem Fatimskim by za pośrednictwem trzech pastuszków: 10-letniej Łucji dos Santos oraz kuzynów 7-letniej Hiacynty i 9-letniego Franciszka Marto nakłonić ludzkość do nawrócenia. Widzimy zatem, ze każda Boska interwencja, stawiająca przed ludzkością moment zatrzymania i kontemplacji dokąd zmierzamy i co jest prawdziwym celem naszej ziemskiej pielgrzymki a także Bożą ochroną przed katastrofą, a dusze grzeszników przed potępieniem wiecznym. Trudno nie zauważyć, że jest to ta sama istota Bożego Miłosierdzia. Zanim jednak małym pastuszkom  objawiła się Maryja, objawienia były poprzedzone trzema objawieniami Anioła Portugalii, który dzieci przygotował na spotkanie z Maryją. Już w tych objawieniach dostrzegamy wątek Bożego Miłosierdzia. Podczas drugiego objawienia w lecie 1916 roku Anioł powiedział bowiem ,, Módlcie, módlcie się wiele, Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać Miłosierdzie. Umartwiajcie się wiele, z wszystkiego zróbcie ofiarę, jako akt wynagrodzenia za grzechy, którymi jest obrażany. W ten sposób wprowadzajcie spokój na waszą ojczyznę. Znoście z pokorą wasze cierpienia dla nawrócenia grzeszników. Podczas trzeciego objawienia, jesienią1916 roku Anioł Portugalii  udzielając Komunii Świętej małym wizjonerom, nauczył ich następującej modlitwy: ,,Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią, ofiaruję Ci najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego we wszystkich tabernakulach świata jako przebłaganie za zniewagi i świętokradztwa, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagamy Cię o nawrócenie dla biednych grzeszników”. W tym momencie każdy czciciel Miłosierdzia Bożego odkryje zadziwiającą zbieżność ze słowami koronki Miłosierdzia Bożego, którymi Jezus natchnął Świętą Faustynę: ,, Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”.

Przez Niepokalaną do Bożego Miłosierdzia,  rozważając objawienie Fatimskie 2 czerwca 1929 roku, gdzie siostra Łucja otrzymała łaskę oglądania Tajemnicy Trójcy Przenajświetszej. Miała widzenie podczas którego pod prawym ramieniem Krzyża stała Matka Boża, była to Fatimska Pani trzymająca w lewej ręce Swe Niepokalane Serce, bez miecza i róż, lecz z koroną cierni i płomieniami. Pod lewym ramieniem zaś widniały litery jakby z kryształowo czystej wody spływającej na ołtarz   tworzące słowa: ,,Łaska i Miłosierdzie”. Siostra Łucja tak skomentowała to wydarzenie; ,,Kto lepiej, aniżeli to Niepokalane Serce mógłby nam odkryć tajemnicę Bożego Miłosierdzia”. Kilka dekad później potwierdził to Papież Miłosierdzia Święty Jan Paweł II, który w Encyklice Dives in Misericordia powiedział: ,,Maryja jest tą, która najpełniej zna tajemnicę Miłosierdzia Bożego”. Idealnie to współgra z Prawdą wyrażoną w hasłach:,,Przez Maryję do Jezusa i przez Niepokalaną do Miłosierdzia Bożego”. Ukazuje też Paraklet między objawieniami Matki Bożej w Fatimie i objawieniami Bożego Miłosierdzia, zawartym w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. Orędzie o Bożym Miłosierdziu współbrzmi i uzupełnia się z orędziem Fatimskim. Prawda zawarta w Dzienniczku mówi nam czym jest Boże Miłosierdzie i zachęca nas do bezgranicznego zaufania Bogu. Z Fatimy płynie przekaz mówiący, że Boże Miłosierdzie to dar, który możemy otrzymać także za pośrednictwem Maryi-najwierniejszej uczennicy Chrystusa Pana, a miłosierna miłość ma objawić się światu przez poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Ten maryjny akcent jest obecny u Siostry Faustyny, która głęboko wierzyła , że Matka Boża jest pewną przewodniczką do Nieba. Świadczą o tym chociażby te słowa:,,Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię do serca mego”.

                                                          

 Przygotowała

Joanna Piechowska

zelatorka

Dodany przez Parafia