55 lat kapłaństwa ks. Prałata Piotra Wysgi

Księże Prałacie!

Twoje motto kapłańskie to słowa:

Wiem komu zwierzyłem

2 Tym 1,12

Z okazji jubileuszu 55-lecia Święceń Kapłańskich życzymy Tobie,
byś dalej z siłą, zdrowiem, wiarą i uśmiechem podążał z ufnością i nadzieją za Panem. 

https://www.tczewska.pl/wiadomosci/5396,wiem-komu-zawierzylem?p=98

Dodany przez Parafia