Boże Ciało 11.06.2020

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA            11 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś wielbimy Boga za sakramentalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii Chrystus obecny jest realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii św. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień.

2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także poprzez procesje. Za chwilę udamy się w procesji z Chrystusem Eucharystycznym. Uczestnicząc w niej pamiętajmy również o zachowaniu przepisów prawa państwowego i kościelnego. Na zewnątrz kościoła zachowujemy odpowiednią odległość od drugiej osoby, albo zakładamy maseczki.

4. Do następnego piątku tj. do Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczorem będziemy uczestniczyli w nabożeństwie czerwcowym oraz procesji eucharystycznej. W niedzielę natomiast po Mszy św. o godz. 9:30. Wszystkich zapraszamy do licznego udziału.

5. W sobotę na godz. 20:00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

6. Kolekta w najbliższą niedzielę przeznaczona będzie na remont naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

7. Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 12 czerwca br.

Dodany przez Parafia