XVI Niedziela Zwykła 19.07.2020

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem.

2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. 

3. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy patronki Europy. 

4. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. 

5. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Uczynimy to w przyszłą niedzielę. Po każdej Mszy św. będzie można włączyć się w misyjną akcję „św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

6. Dzisiaj po Mszy św. Dar Serca.

7. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.

8. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby ś. p.: Zdzisławy Uzdowskiej, Ryszarda Grabowskiego, Stanisławy Ryty Rutkowskiej, Jadwigi Landowskiej. Wieczny odpoczynek…

Dodany przez Parafia