Pomoc dla parafii

Kochani Parafianie!

Taca parafialna to nasz wkład w utrzymanie naszego kościoła, wynagrodzenie pracowników parafialnych, opłacenie remontów, opłacenie rachunków i podatków. To również pomoc potrzebującym, którzy doświadczają pomocy. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy poprzez pomoc finansową pozwalają działać naszej wspólnocie parafialnej. Dzięki temu możemy funkcjonować na wielu płaszczyznach. Nasza parafia jest największą w diecezji. Mamy do utrzymania sporo budynków. Na rzecz wspólnoty pracuje wiele osób. Warto wspomnieć o tym, że nasze świątynie to wielkie dzieła sztuki. Jako zabytki wymagają wielkiego wkładu. Każda cegiełka finansowa to wielki ukłon w naszą stronę i troska o potrzeby Kościoła.

Dziękujemy za wszelką życzliwą pomoc w kierunku parafii i duszpasterzy. Zachęcamy do żywego uczestnictwa w życiu parafialnym. Razem budujmy jedną rodzinę Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Gromadźmy się wspólnie wokół Chrystusowego Krzyża i czerpmy z niego wiarę, miłość i nadzieję. Pamiętajmy, że parafia to przede wszystkim ludzie i Jezus pośród nich.

Szczęść Boże!

Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi.

ks. Adam Gadomski

Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie

Dodany przez Parafia