Światowa adoracja Najświętszego Sakramentu również w naszej parafii

Jezus, Król wszechświata, mówi: Weźcie w posiadanie przygotowane dla was królestwo, ponieważ daliście mi jeść i pić, przyodzialiście mnie, przyjęliście mnie, odwiedziliście mnie…

Pan obiecuje, że ci, którzy czynią dobro innym, otrzymają nagrodę w Jego królestwie.

Przygotowując się do 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się we wrześniu 2021 r., poprzez nasze uczynki chcemy pokazać światu naszą wiarę. A do tego otrzymujemy siłę od Jezusa. Czcimy Go w Najświętszym Sakramencie, ale modlimy się też do Niego w ciszy naszego domu.

Zróbmy to ponownie, razem w godzinie adoracji lub modlitwy domowej 21 listopada, w wigilię święta Chrystusa Króla. Módlmy się w tysiącach krajów świata.

Ponownie przeżyjmy odnawiającą moc miłości Boga!

Zapraszamy w tym dniu do adoracji w kaplicy Najświętszego Sakramentu w farze o 16:30. Pomodlimy się za cały świat i nasz Kościół. O 17:00 odprawiona zostanie Msza św. zbiorowa. Osoby nie mogące dołączyć do adoracji w kościele prosimy o połączenie się z naszych domów.

Na Facebooku parafii zostanie udostępniona transmisja.

Dodany przez Parafia