90 lat temu Chrystus objawił się siostrze Faustynie

Dziś, 22 lutego 2021 roku, mija dziewięćdziesiąt lat od pierwszego objawienia się Chrystusa siostrze Faustynie Kowalskiej. Przebywająca w płockim klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zakonnica usłyszała słowa Chrystusa: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.  (Dz. 47-48).

Dziś obraz “JEZU UFAM TOBIE” znany jest na całym świecie (w Świątyni Opatrzności Bożej znajduje się nad tabernakulum w Kaplicy Najświętszego Sakramentu), a Koronka do Miłosierdzia Bożego, podyktowana przez Chrystusa siostrze Faustynie, gdy modliła się w wileńskim klasztorze, została przetłumaczona na wiele języków i  miliony wiernych odmawiają ją codziennie.

Do tekstu Koronki nawiązał święty Jan Paweł II, zawierzając, podczas swej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, Bożemu Miłosierdziu cały świat, w akcie, kończącym się słowami:

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

Podczas wczorajszej modlitwy “Anioł Pański” Ojciec Święty Franciszek powiedział:

Drodzy Bracia i Siostry,
wyrażam swoje pozdrowienia dla was wszystkich przebywających w Rzymie. W szczególności pozdrawiam pielgrzymów z Polski, którzy są tutaj przede mną. Dzisiaj moja myśl biegnie do sanktuarium w Płocku, gdzie 90 lat temu Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie Kowalskiej, powierzając jej szczególne orędzie o Bożym Miłosierdziu i przez Jana Pawła II ta wiadomość dotarła do całego świata, że Jezus Chrystus umiera dla człowieka i daje mu Miłosierdzie Ojca. Otwieramy nasze serca, mówiąc: JEZU UFAM TOBIE!

Centrum Opatrzności

Dodany przez Parafia