Droga Krzyżowa ze św. Józefem

Drodzy Bracia i Siostry. Z okazji przypadającej dzisiaj 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa.„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”. Pragniemy dzisiaj wyruszyć w Chrystusową Drogę Krzyżową ze św. Józefem. Prosić o jego wstawiennictwo u Boga.


Św. Józef: Dlaczego nie było mnie pod krzyżem Jezusa? Zmarłem przed jego ukrzyżowaniem. Umarłem w ramionach Maryi i Jezusa – stąd moje patronowanie dobrej śmierci. Dziś ja pragnę wziąć na ramiona Chrystusowy Krzyż i wyruszyć z Wami w Drogę Krzyżową mojego synka Jezusa.

STACJA I

JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Święty Józefie, opiekunie Jezusa, weź w opiekę i nas gdy niewinnie jesteśmy oskarżani i obmawiani.

STACJA II

JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Święty Józefie, który dźwigałeś mężnie trudy życia, spraw abyśmy i my swoje krzyże, znosili ze zrozumieniem i wdzięcznością.

STACJA III

PIERWSZY UPADEK

Święty Józefie, podporo rodzin, służ nam radą w dniach trudnych i wymagających podejmowania ważnych życiowych decyzji.

STACJA IV

SPOTKANIE Z MATKĄ

Święty Józefie, spraw aby nasze spotkania z Matką były zawsze aktem wzajemnej miłości.

STACJA V

SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI

Święty Józefie, pomagający Maryi za życia ziemskiego, pomagaj nam z nieba, bądź patronem naszych rodzin.

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Święty Józefie, otrzyj łzy wszystkim płaczącym i przynieś ulgę w cierpieniu.

STACJA VII

DRUGI UPADEK JEZUSA

Święty Józefie, mężny mężu Maryi, bądź wzorem dla wszystkich mężczyzn i ucz ich troskliwości, prawości i odpowiedzialności za rodzinę.

STACJA VIII

JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Święty Józefie, bądź i dla nas kobiet wsparciem abyśmy czuły Twoją opiekę i Twoje orędownictwo.

STACJA IX

TRZECI UPADEK

Święty Józefie, pociecho nieszczęśliwych i upadających, módl się za nami.

STACJA X

JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Święty Józefie, nadziejo chorych, nie dozwól na ich upokorzenia i na eutanazję.

STACJA XI

JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Święty Józefie, w tym czasie Wielkiego Postu bądź naszą podporą w przygotowaniu do wielkanocnej spowiedzi św.

STACJA XII

ŚMIERĆ JEZUSA

Święty Józefie, patronie śmierci, bądź z nami w godzinie naszej śmierci i przeprowadź nas bezpiecznie do Domu Ojca, który jest w niebie.

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Święty Józefie, postrachu duchów piekielnych, bądź naszą tarczą w walce z szatanem.

STACJA XIV

JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Święty Józefie, miłośniku ubóstwa, spraw aby cmentarze nie były świadectwem ludzkiej próżności, lecz naszej pamięci.

Dodany przez Parafia