Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty…

Na początku listopada w sposób szczególny kierujemy swoje myśli ku życiu wiecznemu, wspominamy tych, którzy odeszli, rozmyślamy nad świętością i z nadzieją patrzymy w niebo.

W poniedziałek, 1 listopada wierni licznie gromadzili się wokół nagrobków swoich bliskich zmarłych oraz uczestniczyli w okolicznościowych nabożeństwach. Od tego roku nasza parafia będzie organizować tylko procesje. Modlitwom na staromiejskich nekropoliach przewodniczył ks. Robert Ratkowski. Asysta liturgiczna zatrzymywała się na czterech stacjach, podczas których modlono się za zmarłych spoczywających na naszych cmentarzach, kapłanów, rodziców, krewnych, znajomych i za wszystkich żyjących, abyśmy zdążyli przygotować się na spotkanie ze Zbawicielem.

„Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy, z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy, i że potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie”.

Więcej zdjęć

Dodany przez Parafia