Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2021

1. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych ma bardzo radosny charakter, bowiem wspominamy tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Msze Św. będą dzisiaj odprawiane jak w każdą niedzielę. Będą również dodatkowe Msze Św. w kaplicy na cmentarzu o godz. 11.00 i 13.00 oraz w farze po zakończeniu modlitw na cmentarzu o godz. 15.30. O godz. 14.00 na cmentarzu nowym, a o godz. 14.30 na cmentarzu starym pomodlimy się za naszych zmarłych. Nie ma tradycyjnej Mszy popołudniowej na naszych parafialnych cmentarzach.

2. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. Msze św. w Dzień Zaduszny w Farze o godz. 6:30; 8:00; 10:00; 17:00 i 18:30, w kaplicy na cmentarzu o 9:00.

3. Na stoliku przy wyjściu z kościoła można zabrać kartki na zdrowaśki oraz Msze Św. zbiorowe za zmarłych. Wypisane kartki prosimy przynosić do zakrystii.

• Zdrowaśki jednorazowe w farze będą obmadlane po Mszach Św. wieczornych w oktawie Wszystkich Świętych.

• Msze Św. zbiorowe będą odprawiane w cztery soboty listopada o godz. 17.00 w farze.

•W kaplicy na cmentarzu zdrowaśki będą obmadlane podczas Mszy Św. w oktawie Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny i w sobotę o godz. 9.00. W pozostałe dni oktawy o godz. 16.00.

4. Przez cały listopad można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.

5. W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie synodalne, które odbędzie się w niedzielę tutaj w Farze o godzinie 15:00. Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem i wyznaniem wiary całej naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy o przyniesienie z sobą świec.  

Dodany przez Parafia