Zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie synodalne!

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie.

Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie synodalne, które odbędzie się w niedzielę, 7 listopada w farze o godzinie 15:00. Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem i wyznaniem wiary całej naszej wspólnoty parafialnej. Prosimy o przyniesienie z sobą świec. 

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, na świeżym powietrzu i tekst „Synod 2021 2023 SPOTKANIE SYNODALNE JAKO PARAFIA TAKŻE CHCEMY SŁUCHAĆ GŁOSU DUCHA ŚWIĘTEGO! 7 listopada 2021 r. Niedziela 15:00 Fara Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem wyznaniem wiary całej naszej wspólnoty parafialnej. Ûy przyniesienie świec.”

 

Dodany przez Parafia