Proboszcz

Proboszcz senior

Wikariusze

Rezydent

Numer telefonu w zakładce „Kapelan Szpitali Tczewskich”