Wspólnoty

Neokatechumenat
Wspólnota I – ks. Prałat Piotr Wysga
Wspólnota II –
Wspólnota III –
Wspólnota IV – ks. Mariusz Stoltman
Wspólnota V –
Wspólnota VI –

Oaza Rodzin
Wspólnota I –
Wspólnota II –
Wspólnota III –

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych ARKA – ks. Marek Łangowski

Grupa Miłosierdzia Bożego –

Klub Sportowy FARA – ks. Piotr Pruski

Odnowa w Duchu Świętym – ks. Piotr Pruski

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – ks.Mariusz Stoltman

Służba liturgiczna Ołtarza Ministranci i Lektorzy – ks.Mariusz Stoltman

Wspólnota katechetów – ks. Adam Gadomski

Caritas – ks. Adam Gadomski

Wspólnota Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej – ks. Adam Gadomski

Wspólnota Żywego Różańca –

Chór dziecięcy BIEDRONKI –

Chór młodzieżowy JUVENTUS – ks. Piotr Pruski

Stowarzyszenie Kobiet Katolickich – ks. Prałat Piotr Wysga

Wspólnota Nocnego Czuwania – ks. Prałat Piotr Wysga

Grupa liturgiczna – s. Liliana

Inne

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich – ks. Kanonik Krzysztof Niemczyk

Katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie – ks.Mariusz Stoltman

Katecheta w Zespole Szkół Katolickich – ks. Piotr Pruski

Duszpasterz młodzieży – ks.Mariusz Stoltman

Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej (SP nr 10) – ks. Adam Gadomski

Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej (SP nr 5) – ks. Adam Gadomski

Przygotowanie młodzieży do Bierzmowania – ks. Piotr Pruski

Odpowiedzialny za przygotowanie rekolekcji wielkopostnych dla SP nr 10 – ks. Mariusz Stoltman

Odpowiedzialny za przygotowanie rekolekcji wielkopostnych dla SP nr 5 – ks. Mariusz Stoltman

Odpowiedzialny za przygotowanie rekolekcji wielkopostnych dla szkół ponadgimnazjalnych – ks. Mariusz Stoltman

Odpowiedzialny za przygotowanie rekolekcji wielkopostnych dla Zespołu Szkół Katolickich – ks. Piotr Pruski

Kapelan kaplicy w Szpitalu przy ul. 30 stycznia – ks. Marek Łangowski

Kapelan Kościoła św. Stanisława Kostki (kościół szkolny) – ks. Piotr Pruski

Redaktor naczelny miesięcznika „Znak zwycięstwa” – ks. Piotr Pruski

Opiekun parafialnej strony internetowej – ks. Piotr Pruski