Aktualności

12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju – PODZIĘKOWANIE

Na ręce księdza proboszcza zostało przesłane podziękowanie dla naszej wspólnoty parafialnej.
Składamy serdeczne podziękowania za duchowe i materialne wsparcie apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.
Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc przy tworzeniu Ołtarza Światło Pojednania i Pokoju przeznaczonego do afrykańskiego Centrum Modlitwy o pokój w Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie.
Niech Eucharystyczny Chrystus oraz Maryja Królowa Pokoju obficie błogosławią i zachowują w swojej opiece.