Aktualności

Uwaga KONKURS !!!

Organizujemy konkurs na własnoręczne wykonanie palmy wielkanocnej. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:

-największa (najwyższa) palma
– najpiękniejsza palma.

Wykonane palmy przynosimy w Niedzielę Palmową na Mszę św. na godz. 11:00.

Celem konkursu jest:
1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z
Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
4) Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
5) Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;