Aktualności

Nie każdy pojedzie na misje, ale każdy może być misjonarzem

W dniu 11 marca br. gościliśmy w naszej parafii Ojca Marka Swata – Oblata, który był misjonarzem w Pakistanie i jest redaktorem „Misyjnych Dróg”. Przez całą niedzielę podczas Mszy św. o. Marek dzielił się z parafianami doświadczeniem pracy misyjnej.
Czasopismo „Misyjne Drogi” jest dwumiesięcznikiem o tematyce misyjnej, pracy misjonarzy. Wydawane jest przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu w nakładzie ok. 25 tys. egzemplarzy. Czasopismo kolportowane jest w wielu krajach świata.
Nie każdy będzie miał okazję udać się w swoim życiu na misje, aby pomagać drugiemu człowiekowi. Każdy za to może być „misjonarzem misjonarzy”. Pozostając w swoim środowisku możemy wspierać misjonarzy i ich dzieła modlitwą bądź materialnie.