Aktualności

Dofinansowanie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale

29 marca br. Rada Miejska w Tczewie Uchwałą nr XL/365/2018 przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, między innymi naszej parafii:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości 18 000 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,