Aktualności

Klub Sportowy Fara z dotacją na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął uchwałę Nr 12/45/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 15 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W myśl uchwały Klub Sportowy Fara działający przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, otrzymał dofinansowanie na organizację zajęć stanowiących alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania to 5.500 zł.