Aktualności

Spotkanie Żywego Różańca

spotkanie biblijneW tygodniu biblijnym trwającym od niedzieli 30 kwietnia 2017 roku, pod patronatem J.E. Abp. Stanisława Gądeckiego- Przewodniczącego Episkopatu Polski, pod hasłem: ,,LISTU ŚW. PAWŁA DO GALATÓW” zgromadziliśmy się na spotkaniu Żywego Różańca. Ks. Piotr prowadził nasze spotkanie, aby przybliżyć nam aspekty znaczenia Biblii, Jej żywe słowo skierowane do nas w każdym momencie życia. Poprowadził nas po rozdziałach Starego Testamentu, które przepowiadały przyjście proroka, Mesjasza,układając się w historię Zbawienia, aż po Nowy Testament pisany przez świadków wydarzeń sprzed 2 tys lat. Mocny fundament tych wydarzeń, prowadzi nas do korzeni naszej wiary, początku Kościoła zawiązanego pośród Apostołów, prowadzony przez Ducha Świętego Pocieszyciela, o którym mówił Chrystus. Biblia, to Żywe słowo, natchnione, ponadczasowe, oryginalnie pisane w języku greckim, hebrajskim i aramejskim, zgłębiane, tłumaczone i przekładane  przez doktorów kościoła na inne języki. Kościół katolicki, który zawiązał nasz Zbawiciel na fundamencie uczniów, przez Niego samego powołanych jest kościołem biblijnym. Księga zbawcza odkrywa  i prowadzi nas samych, gdy ją zgłębiamy., Łaską Ducha Św. odkrywamy siebie na drodze wzrastania, drodze zbawczej, co przez Nią mówi do mnie Jezus, Syn Boży obdarzający nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego Boga [ 1 J 5,20] Tak , jak Stary Testament pokazuje nam przylgnięcie do litery Prawa, tak w Nowym Testamencie musi Być zastąpione przylgnięciem do Żywej osoby Jezusa z Nazaretu. [J 13, 34] ,,Przykazanie Nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali…” Biblia jest księgą Zbawienia, tak więc zbawienie nie polega na otrzymaniu dóbr, które sprawiłyby nam przyjemność i chroniły od cierpienia, ale na radykalnej przemianie tego czym jesteśmy dzisiaj, do takiej postaci, abyśmy stali się podobni do Boga na tyle, na ile jest to dla człowieka możliwe z pomocą Jego wewnętrznej Łaski.