Ogłoszenia parafialne

V Niedziela Wielkanocna

Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. Trwają nabożeństwa majowe. Dla dzieci w białym tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 17:15, dla dorosłych: codziennie po Mszy św. wieczornej. W kaplicy na… Czytaj dalej V Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

IV Niedziela Wielkanocna

Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. Niedziela Dobrego… Czytaj dalej IV Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Wielkanocna

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Zapraszamy dzisiaj wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli… Czytaj dalej III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” Niedziela… Czytaj dalej Niedziela Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych… Czytaj dalej Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa – Męki Pana Jezusa

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym o godz.… Czytaj dalej Niedziela Palmowa – Męki Pana Jezusa

Ogłoszenia parafialne

V Niedziela Wielkiego Postu

Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 16:00. Mękę Chrystusa będziemy rozważali podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek: – w… Czytaj dalej V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne

IV Niedziela Wielkiego Postu

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Dodatkowa… Czytaj dalej IV Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony… Czytaj dalej III Niedziela Wielkiego Postu