Pacjentom hospitalizowanym w Szpitale Tczewskie S.A. przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych, zgodnie ze swoim wyznaniem.

  • Msze Św. – w piątki o godz.11.00 Hospicjum/ZOL ul. Paderewskiego 11
  • Msze Św. – w czwartki o godz. 16.00  O/ rehabilitacji ul. 1-go Maja 2
  • Msze Św. – w soboty o godz. 09.30 ( w roku szkolnym) kaplica szpitalna ul. 30-go Stycznia 58

ks. Wojciech Gliniecki

tel. 797-474-604