Od czerwca 2020 roku obowiązują w naszej diecezji wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym –poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu.  

Zgodnie z art. II A pkt. 1 „Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej” osobę pierwszego kontaktu w naszej parafii pełni pani Małgorzata Krzemińska.

Kontakt: malgorzata.krzeminska.tczew@gmail.com