„Bóg nie umarł”

Od 6 marca w kinach można oglądać najgłośniejszy religijny film fabularny ostatnich lat pt. „Bóg nie umarł”. Film opowiada współczesną historię młodego studenta, który staje przed zadaniem obrony swojej wiary.…

Wielkopostny List pasterski Biskupa Pelplińskiego

DRODZY BRACIA KAPŁANI; SIOSTRY I BRACIA! 1. Nawrócenie to osobiste spotkanie z Bogiem hojnym w miłosierdzie. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu w liturgii Kościoła nazywana jest „Niedzielą Laetare”, czyli radosną.…

W drodze do Nieba

Najważniejszym drogowskazem do nieba może być 10 Przykazań Bożych czyli dekalog, wypełnianie dekalogu jest najlepszą drogą do nieba. Tę prawdę podczas Mszy św. o godz. 12:30 w kościele szkolnym  rozważały…

Gorzkie Żale – III kazanie pasyjne MĘSTWO

"Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do…

III Niedziela Wielkiego Postu

Gwałtowna niezgoda Boga na to wszystko, co nas pomniejsza, wyraża się w kategorycznym: „Nie będziesz!”. Nie będziesz miał cudzych bogów, nie będziesz oddawał im pokłonu... Tę samą żarliwość okazuje Jezus w świątyni.…