Bierzmowanie

imagesBierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi już ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest on udzielany temu, kto powinien zdawać sobie sprawę z tego, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem. Od momentu przyjęcia tego sakramentu wierzący ma głosić swoim życiem Jezusa Chrystusa i apostołować wśród innych ludzi.

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

– namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

– nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

– słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:

– udoskonala łaskę chrztu,

– głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

– ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

– pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

– udoskonala naszą więź z Kościołem,

– umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Sakrament bierzmowania zwyczajowo udzielany jest młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum. Aby przyjąć ten sakrament należy:

1. Uczestniczyć w katechizacji szkolnej.

2. Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę.

3. Uczestniczyć w „dwuletnim cyklu przygotowawczym” przez pozaszkolne spotkania katechetyczne z księdzem, niedzielną eucharystię (godz.12:30 w Kościele szkolnym), regularną spowiedź i komunię świętą.

4. Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra), jeśli było się ochrzczonym poza naszą parafią oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu.

5. W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z ks. Piotrem Pruskim.

UWAGA
terminy spotkań poszczególnych grup w nadchodzącym czasie:

aktualizacja: 11 czerwca, godz. 21:40

 

 ks. Piotr

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
————-

DOROŚLI
———

ks. Mariusz

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
———-

Krzysztof Gdaniec

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
———-

s. Dorota

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
————

Alicja Puckowska

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
———–

Michał Ciesielski

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
————

Anna Tusznio

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
——–

Małgorzata Krzemińska

KLASY II
Msza św. na zakończenie I roku formacji, kościół szkolny, środa 14 czerwca godz. 18:00

KLASY III
———–