Małżeństwo

małżeństwoMałżeństwo jest sakramentem miłości, w której człowiek ofiarowuje samego siebie. Taką miłością obdarzają się wzajemnie małżonkowie, ale ich miłość się na tym nie kończy. Powinna ona spływać na ludzi żyjących wokoło nich i stać się źródłem nadziei i pocieszenia dla innych. Wsparcie jakiego udzielają sobie małżonkowie, może dać im siłę pozwalającą z mocą służyć innym ludziom. Dlatego kapłan w imieniu samego Boga błogosławi związek małżeński, który staje się sakramentem.

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków.

W ramach przygotowania do zawarcia tego sakramentu należy:

Przynajmniej na 3 miesiące przed przewidywaną datą ślubu zgłosić się w kancelarii parafialnej i zarezerwować sobie dzień i godzinę ślubu.

Uzgodnić datę spisania Kanonicznego protokołu badania narzeczonych.

Dostarczyć:

– świadectwo chrztu z aktualną datą wydania, czyli nie starszą niż pół roku,

– informację o bierzmowaniu zawartą na świadectwie chrztu, lub oddzielnym dokumencie,

– świadectwo ukończenia religii,

– świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej.

– dowód osobisty,

– o ile ślub ma być „ślubem konkordatowym” z Urzędu Miasta dokument o braku przeszkód wynikających z prawa cywilnego.

W szczególnych wypadkach należy:

– dostarczyć akt zgonu współmałżonka

– zgodę rodziców na zawarcie małżeństwa

– dokument stwierdzający nieważność małżeństwa sakramentalnego zawartego poprzednio.

Za posługę ślubu się nie płaci, lecz składa dobrowolną, rozsądną ofiarę na Kościół.