Adres:
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
ul. Sambora4
83 – 110 Tczew

Telefon:
(58) 531 24 75

Strony internetowe:
– http://www.pasterki.diecezja.torun.pl
– https://pl-pl.facebook.com/siostrypasterki